สินค้าของเรา

ทรายละเอียด
ราคา(ตัน) 160.-
ราคา(คิว) 240.-
ต้นทางจัดส่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
ทรายละเอียดมีขนาดอยู่ระหว่าง 0.125 มม. ถึง 0.25 มม. มีลักษณะเมล็ดแกร่งกลมเป็นแง่ สะอาดและปราศจากสารอินทรีย์หรือวัตถุอื่นเจือ ปนเป็นทรายเม็ดละเอียดมากนำมาใช้กับงานที่ไม่ต้องใช้กำลังมากนักเหมาะสำหรับนำมาเป็น ส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้าคอนกรีต
ทรายหยาบ
ราคา(ตัน) 160.-
ราคา(คิว) 240.-
ต้นทางจัดส่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยม แง่มุม แข็งแรงดี เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอน กรีตที่ต้องการต้านทานกำลังสูง เช่น โครงสร้าง สะพาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก และ เขื่อนกั้นดิน เป็นต้น

ทรายถม
ราคา(ตัน) 80.-
ราคา(คิว) 120.-
ต้นทางจัดส่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
ทรายถมเป็นทรายที่มีดินปนเล็กน้อย และเหมาะกับการใช้ปรับพื้นที่ เทพื้นให้เรียบเสมอกัน หรือ จะใส่ถุงกันน้ำท่วม ถมที่ และที่นิยมกันมากที่สุดคือการถมถนน
กรวด
ราคา(ตัน) 80.-
ราคา(คิว) 120.-
ต้นทางจัดส่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
กรวด เป็นหินประเภทหินตะกอนซึ่งถูกกระแสน้ำพัดพาไปอยู่รวมกัน เนื่องจากการเสียดสีกันทำให้ผิวมีความเรียบมน ลื่น มี 2 ประเภท คือกรวดแม่น้ำ และกรวดทะเล ประโยชน์ของกรวด ใช้ผสมคอนกรีตแทนหินในการก่อสร้าง และใช้ทำถนน ใช้ทำผิวกรวดล้าง เป็นผิวตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม ใช้เป็นวัสดุกรองในงานกรองน้ำ ใช้ประดับตกแต่งสวนในงานภูมิสถาปัตยกรรม และใช้ประดับตกแต่งในตู้ปลาสวยงาม
ขอใบเสนอราคา