ข้อมูลการติดต่อเรา

สาขา บ่อทราย

บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด
PATHOMWATHANAPANIT MINING CO.,LTD

ที่อยู่:
95/2 หมู่ที่ 9 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทร: 064 941 6554 
เบอร์โทร: 080 780 6491

แบบฟอร์มติดต่อ/ขอใบเสนอราคา

    ขอใบเสนอราคา